O mnie

Janina Czech

psycholog, seksuolog-psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo - behawioralny (numer certyfikatu 746) oraz certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (numer certyfikatu 2003).
Jestem członkiem polskiego towarzystwa poznawczo - behawioralnego (CBT). 

Ukończyłam 4 - letnią szkołę psychoterapii poznawczo - behawioralnej zakończoną certyfikatem psychoterapeuty CBT pod przewodnictwem A. Popiel i E. Pragłowskiej (2019) oraz w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zdałam egzamin na certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień (2019).
Ponadto ukończyłam dwuletni staż terapii „Gestalt” w Krakowie oraz Studium Opiniowania dla Biegłych Sądowych w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Współpracuję z w/w fundacją, pomagając dzieciom krzywdzonym. 
Od wielu lat pracuję w Służbie Więziennej jako psycholog działu terapeutycznego. 

Od trzech kadencji jestem biegłym sądowym - z zakresu psychologii i zakresu uzależnienia od alkoholu wpisanym na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku. 
Od 2013 roku jestem biegłym psychologiem przy Sądzie Biskupim w Pelplinie. 
Od wielu lat współpracuję z Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim prowadząc warsztaty: z asertywności, radzenia sobie ze złością oraz treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców leczących się w/w Centrum.
Współpracuję także z NZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie, gdzie prowadzę warsztaty z asertywności oraz treningi umiejętności wychowawczych dla pacjentów w/w przychodni. 
Ponadto współpracuję z instytucjami takimi jak: Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - prowadząc zajęcia grupowe dla osób stosujących przemoc. 

Mam także doświadczenie zawodowe w pracy z ludźmi z niepełnosprawnością intelektualną, uzależnionymi od środków odurzających (alkohol, narkotyki, leki), w tym z osobami mającymi konflikt z prawem oraz stosującymi przemoc. 

Pracowałam z ludźmi terminalnie chorymi i ich rodzinami w Klinice Onkologii na Oddziale Opieki Paliatywnej w Poznaniu  oraz z osobami doświadczającymi dolegliwości bólowych - na podłożu psychosomatycznym (Poradnia Leczenia Bólu w Starogardzie Gdańskim).

Ponadto ukończyłam dwuletnią podyplomową seksuologię kliniczną na SWPS w Sopocie oraz dwuletni staż terapii „Gestalt” w Krakowie. Ukończyłam także Studium Opiniowania dla Biegłych Sądowych - z zakresu psychologii w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje).

PARTNERZY:

WOLMED

Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień
97-420 Szczerców, Dubie 1A

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO TARNOWSCY

Nowa Wieś Malborska
ul. Francuska 23, 82-200 Malbork

Oferta usług

W gabinecie prywatnym zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, młodzieży (zaburzenia lękowe, depresyjne, kryzysy) oraz terapią par. Dzieci konsultuję na prośbę rodziców .
Terapię pacjentów prowadzę pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów dydaktyków.
Ponadto sporządzam prywatne opinie na potrzeby sądu, ubezpieczeń itp.


Prowadzę konsultacje psychologiczne i terapię w Poradni Zdrowia Psychicznego w ramach NFZ - jako certyfikowany psychoterapeuta poznawczo - behawioralny (w tak zwanym leczeniu środowiskowym; co oznacza, że wizyta psychologa może odbyć w miejscu zamieszkiwania pacjenta) oraz prowadzę terapię w PZP dla dzieci i młodzieży.

Udzielam pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom doświadczającym przemocy.


Prowadzę terapię  z zakresu psychoterapii poznawczo - behawioralnej, przeznaczonej dla służb mundurowych (policjanci, strażacy).


PRZEBIEG PROCESU TERAPEUTYCZNEGO

Proces terapeutyczny rozpoczyna się od spotkań diagnostycznych (zazwyczaj trwa od jednej do trzech konsultacji). Ja praktykuję zwykle dwie konsultacje diagnostyczne - w mojej ocenie jest to wystarczający czas, by poznać specyfikę problemu pacjenta i podjąć decyzję czy terapia jest zasadna właśnie teraz. Konsultacje psychologiczne/diagnostyczne służą omówieniu zgłaszanych problemów i ustaleniu wspólnie z pacjentem celów terapii. Czas trwania psychoterapii zależy od złożoności natury trudności oraz potrzeb klientów/pacjentów.

Sesje terapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Spotkania mają miejsce w gabinecie, w wyjątkowych sytuacjach dopuszczam prowadzenie terapii on-line (czasowo lub całościowo).

Istotne jest by zdawać sobie sprawę, iż proces terapeutyczny dzieje się nie tylko podczas odbywanych sesji, ale co równie ważne – trwa także pomiędzy sesjami, co jest możliwe dzięki aktywnemu uczestniczeniu pacjenta/klienta w procesie dokonującej się zmiany.

Doświadczenie w leczeniu:
- zaburzenia snu
- zaburzenia psychiczne
- uzależnienia
- DDA - dorosłe dzieci alkoholików
- fobia społeczna
- zaburzenia osobowości
- depresja
- niskie poczucie własnej wartości
- stres
- zespół stresu pourazowego
- uzależnienie od hazardu

Cennik

- Konsultacja psychologiczna /sesja 50 minut/     250 zł 

- Terapia psychologiczna /sesja 50 minut/            250 zł

- Terapia par i małżeństw /sesja 60 minut/            350 zł

- Treningi asertywności                                         od 300 zł

- Konsultacje biegłego psychologa                                 300 zł

- Spotkanie rodzicielskie /sesja 50 minut/               250 zł

- Prowadzenie terapii przez certyfikowanego specjalistę  - cena ustalana indywidualnie
   z zakresu psychoterapii poznawczo - behawioralnej,
   przeznaczonej dla służb mundurowych ( policja, straż)

- Pisanie specjalistycznych opinii  - cena ustalana indywidualnie
   
(na potrzeby sądu, ubezpieczeń, opieki nad dziećmi)

Opinie pacjentów

wg portalu znanylekarz.pl

Janina Krystyna Czech - ZnanyLekarz.pl

Przez większość mojego życia towarzyszył mi lęk. Lęk, który miewal różne nasilenie, lecz ostatnimi czasy był on tak silny, że paraliżował całe moje życie. Nie byłam w stanie normalnie funkcjonować. Bardzo długo zwlekałam z poszukiwaniem pomocy specjalisty, czego dziś bardzo żałuję. Wiem, że gdybym trafiła do Pani Janiny wcześniej moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej...

Monika, 16 lutego 2020

Polecamy w 100%, terapia małżeńska u Pani Janiny przyniosła doskonałe efekty, znacznie lepsze niż oczekiwane, a myśleliśmy, że już wszystko stracone. Bardzo dziękujemy za pomoc :-)

Pacjent, 31 grudnia 2019

Pani Janinko, od zakonczenia terapii minęły już 3 miesiące, bardzo Pani dziękuję za pomoc, za pokierowanie, za dokonanie mojej przemiany. Przez długi czas broniłam się od skorzystania z pomocy specjalisty, dzisiaj uważam że było to najlepsze co mogłam dla siebie zrobic. Pani Janinko dziękuję za poświęcony czas, za każde dobre słowo, za uleczenie mojego wnętrza. Przesyłam serdeczne pozdrowienia

Magdalena, 17 maja 2019

Janina Krystyna Czech - ZnanyLekarz.pl

opinie z portalu znanylekarz.pl

Artykuły

Czy asertywność pomaga zdrowieć osobom uzależnionym? Warsztat z asertywności

W Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim od wielu lat prowadzony jest warsztat z asertywności dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz DDA. Warsztat cieszy się od lat niesłabnącym powodzeniem. O tym, jaka jest istota zachowań asertywnych i co można zyskać dzięki uczestniczeniu w treningu asertywności pisze autorka i prowadząca warsztat – Janina Krystyna Czech.

Zmaganie się z utratą, procesy doświadczania i przeżywania żałoby

W artykule tym zawężę rozważania do bardzo konkretnego rodzaju straty – negatywnej i nie zamierzonej/nie przewidzianej, tj. utraty (w wyniku śmierci) bliskiej osoby. Założenie, że jest to strata negatywna i losowa przyjmuje się odgórnie w związku z tym, że najczęściej o takich okolicznościach mówimy w przypadku śmierci osób nam bliskich. 

Praca z osobami stosującymi przemoc

Pan Jan jak wiele innych osób nie widział niczego złego, niewłaściwego w dotychczasowym stosowaniu przemocy. Uważał wręcz, że żona go prowokuje, a później wzywa policję, kiedy ona znajduje się pod wpływem alkoholu i z tego powodu są tylko problemy w domu, a ich wyłączną przyczyną jest żona.

Terapia poznawczo -behawioralna w leczeniu uzależnień, część I

Zdiagnozowane uzależnienie wymaga podjęcia specjalistycznego leczenia. Istnieją liczne dowody na to, że terapia poznawczo - behawioralna może istotnie wzmocnić skuteczność innych podejść terapeutycznych. Wykazano, że terapia farmakologiczna w połączeniu z terapią poznawczo - behawioralną może być korzystniejszym rozwiązaniem niż każda z tych terapii zastosowana pojedynczo...

Zmiana jest możliwa

Celem artykułu jest podzielenie się własnym doświadczeniem w prowadzeniu programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc. Mając na uwadze, że istnieje co najmniej kilka takich programów, podzielę się swoimi doświadczeniami, które być może okażą się użyteczne dla osób debiutujących w roli prowadzących grupy dla osób stosujących przemoc.

Praca z osobami stosującymi przemoc w warunkach penitencjarnych

Kluczem do zmiany myślenia i zachowania osób stosujących przemoc jest uświadomienie sobie, iż dotychczas stosowane przez nich zachowania agresywne lub przemocowe były raniące dla innych i nie chcą, aby ta sytuacja nadal miała miejsce. Ważne jest także podjęcie świadomej pracy nad zmianą swoich zachowań.

LĘK PRZED KORONAWIRUSEM - wywiad z dr Ewą Pragłowską

KAMIENNA PALMA - opowieść o sile

Kontakt

Pierwsza wizyta?


proszę, aby przed umówieniem terminu na pierwszą konsultację Państwa decyzja została właściwie przemyślana, ponieważ każda wizyta odwołana w dniu zarezerwowanego spotkania uniemożliwia innej osobie skorzystanie z tego terminu.
Ewentualne kolejne umówienie wizyty będzie możliwe po dokonaniu przedpłaty.

Janina Czech

"Gabinet w domowym zaciszu"
ul. Jana Matejki 5
83-200 Starogard Gdański

Kontakt

tel. 504 782 270
tel. 781 622 000
email: janina.czech@onet.pl

Znajdz nas na mapie

MAPA